MyLittleArtBlog

EduArtIVrok

02.12.2008

PROJEKT

 1. AUTORZY PROJEKTU
 2. RODZAJ PROJEKTU
 3. TYTUŁ
 4. SŁOWO WSTĘPNE
 5. MOTYWY PRZEWODNIE PROJEKTU: SZTUKA I INTEGRACJA
 6. CELE AKCJI (3 NAJWAŻNIEJSZE)
 7. ADRESAT (GRUPA SPOŁECZNA, GRUPY WIEKOWE, ILOŚĆ OSÓB)
 8. MIEJSCE
 9. PLAN PROJEKTU: OGÓLNE ZAŁOŻENIA, CZAS TRWANIA PROJEKTU:, WSPÓŁPRACA / PARTNERZY, SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW WARSZTATOWYCH W USTALONEJ KOLEJNOŚCI (dokładny opis działań)
 10. KOSZTORYS
 11. ORGANIZATORZY, SPONSORZY

10.11.2008

Wersja angielska projektu, bardzo proszę się z nią zapoznać i przygotować na prowadzenie dwujęzycznego blogu “Mitologie”. Jesteśmy uczestnikami projektu międzynarodowego, więc naturalnie musimy komunikować się ze współpracownikami z innych krajów.


MyTH Project Design

(MyTH: Myths, Tales and Histories.)

Project activities are centered around the topic of national myths, (fairy)tales and other stories as dealt with in various ways in each country, but resulting in digital stories by school children and students at various graduation levels in all participating countries.

The MyTH project runs through 2009.

Partners

The project partners are

 • LATINA/lab at Oslo University College, Norway

  • Professor Helge Høivik (Project Leader)

  • Assistant Professor Jorun Retvik (Norwegian and Italian Project Leader)

  • Assistant Professor Vibeke Bjarnø

  • Chief Engineer Jingru Høivik (Chinese Project Leader)

  • and others

 • EduArt Institute at Nicolaus Copernicus University, Poland

  • Professor Wiesława Limont

  • Assistant Professor Joanna Wróblewska (Polish Project Leader)

  • and others (4th year EduArt students)
 • Capital Normal University, China

  • Dr. Fang Haiguang

  • and others
 • Hainan Ethnic Museum, China

  • Yang Haiqiang, Director
 • Sanya Port School, China

  • Zhang Xiaoyun, Deputy Director
 • Scuola Media Statale Fabrizio de André, Italia

  • Teacher Staff

Project outcomes are

 • A collection of online hosted digital stories about the topic made by school children (age span 10-15) from each partner country

 • A collection of online hosted digital stories about the topic made by teachers and art students from Norway, Poland and China

 • A collection of online blogs that describe and document the design, didactic approach together with instructional and background materials for the topic from each of the participating countries. This material may be authored by various project participants, but the totality of this material is produced under the supervision and with the responsibility of the national project leaders

 • Organizational memoranda that describes patterns, procedures and tools used to conduct the overall project and each of the national sub projects. This material is authored by national project leaders under the supervision and responsibility of the project leader.

 • An online hosting service for collecting, displaying and analyzing the relevant digital stories.

Rough timeline

The project has

 • a preparatory period from January 1st through February

 • local execution from March 1st until Easter

 • summary and a first period of analysis from May 1st until June 15th

 • presentation of experiences and results for the LATINA/summer course in June-July

 • a secondary period of analysis from August 1st through October

 • a period of documentation and dissemination from November 1st through December

Tools

The project uses these shared tools:

 • Windows Photostory 3 to produce digital stories

 • in-house “CONTEXT” data handling application to receive, display and analyse digital stories

 • WordPress blogging tools as central and local repositories of project-related texts and materials

 • Google Docs, Google Calendar and Google Talk for other project management

(Minutes by Helge Høivik from project meeting in Oslo between Joanna, Jorun and Helge Nov. 4th 2008)

grafika.wroblewska@gmail.com
jorun.retvik@gmail.com
helge.hoivik@gmail.com


28.10.2008

http://www.najmici.net/stworza/index.htm
http://fronsac.republika.pl/mitologiaslowianska/mity.htm
http://fronsac.republika.pl/mitologiaslowianska/glowna.htm
http://www.fantasy.dmkhost.net/legendy/index.php?nr=195
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Mitologia_s%C5%82owia%C5%84ska
http://www.mitologia.kei.pl/
http://mitencyklopedia.w.interia.pl/mitologia_slowianska.html
http://dhost.info/myth/slowanfest.htm
http://free.of.pl/m/mysticearth/mitologia/sl/bogowie.html
http://religie.najlepsze.net/
http://bialczynski.com/taja13.htm
http://bialczynski.com/taja6.htm
http://bialczynski.com/taja5.htm
http://bialczynski.com/mitologia_frag.htm
http://o-l-s.webpark.pl/
http://portalwiedzy.onet.pl/93285,,,,mitologia_slowian,haslo.html

22.10.2008

Bóstwa słowiańskie

Perun – bóg nieba, piorunów i wojny (postaci: Świętowit, Jarowit, Rujewit)

Weles (Wołos) – bóg przysięgi, magii, zaświatów (Nawie, czyli zaświaty)

Trzygłów – tożsamy z Wołosem, przybrał też cechy wojenne, imię zregionalizowane

Swaróg – bóg słońca, ojciec Dadźboga (jedyny wątek teogoniczny)

Dadźbóg/Swarożyc – bóg ognia domowego i ofiarnego

Chors – bóg księżyca

Mokosz – bogini urodzaju, znaczące bóstwo

Strzybóg – prawdopodobnie bóg wiatru (wiatry – demony polne)

Siemargł – opiekun roślin i mitycznego drzewa życia (kojarzony z irańskim Simorgiem) lub dwa bóstwa: Siem i Rgieł

Perepłut – bóstwo wodne

Rod (Dola)
– bóg ludzkiego losu, opiekun ogniska domowego

Rodzanice – wieszczce losu, istoty żeńskie (najczęściej trzy)

DEMONY
bóstwa najniższego rzędu; pochodzenie związane z gwałtowną i nietypową śmiercią ludzi lub ze zjawiskami atmosferycznymi: demony śmierci, demony wodne, demony leśne, demony powietrzne, demony domu i zagrody, demony polne itd.

21.10.2008

Ta zakładka przeznaczona jest dla studentów IV roku specjalności Mixmedia. Bardzo proszę o jej regularne sprawdzanie. Tutaj, oprócz informacji o naszych tegorocznych działaniach, zamieszczać będę również informacje o stypendiach, konkursach i wszelkich działaniach, w których możecie Państwo brać czynny udział.

Na początek informacja o projekcie:

PROJEKTY I WARSZTATY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE

prowadzący: mgr Joanna Wróblewska

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Głównym celem zajęć jest przygotowanie Państwa do samodzielnej realizacji projektów artystycznych, kampanii społecznych, warsztatów plastycznych oraz innych działań związanych z szeroko pojętą działalnością artystyczno-edukacyjną. Zajęcia będą miały charakter ćwiczeń, w trakcie których przeprowadzicie Państwo szczegółową analizę wybranego tematu (tzw. research), a następnie zrealizujecie projekt w określonej wspólnie i zaakceptowanej przez prowadzącego przedmiot formie.

Zajęcia tego typu mają nauczyć Państwa przede wszystkim samodzielnego, kreatywnego myślenia. Konieczność realizacji projektu będzie dla Was również sprawdzianem własnych umiejętności organizacyjnych oraz da Wam sposobność do efektywnej pracy w zespole. Ponadto Wasze działania zostaną przedstawione szerszej (być może międzynarodowej) publiczności, co powinno Was zmotywować do systematycznej pracy. Najważniejsze przy realizacji projektu jest twórcze myślenie i doprowadzenie do realizacji pomysłu, a także to, czego się nauczycie w trakcie całorocznej pracy. Zdarza się, że jakaś część projektu może się nie powieść z różnych względów, co z pewnością nie wpłynie na ocenę Waszej pracy.

Postaram się zaproponować Państwu spotkania z artystami, wykładowcami oraz zorganizować prezentacje, które ułatwią Wam zrozumienie tematu.

Zapraszam serdecznie.


Tematyczne ujęcie treści:

1) Temat zajęć w roku akademickim 2008/09:

Projekt „Mitologie” – międzynarodowe działania artystyczno-edukacyjne związane z odkrywaniem mitologii słowiańskiej i innych mitologii narodowych.

Projekt będzie realizowany w ciągu całego roku akademickiego. Finalizacja jest przewidywana na wiosnę 2009 roku. Temat jest bardzo ogólny. Decyzja co do formalnych rozwiązań i jego zacieśnienia należy do Państwa i zostanie podjęta w trakcie naszych spotkań.

Projekt może być realizowany zarówno w przestrzeni realnej jak i wirtualnej. Powinien być jednak skierowany do dzieci i młodzieży oraz mieć wartość edukującą w zakresie mitologii narodowych. Dokumentacja projektu powinna mieć formę tzw. „digital stories” – opowieści cyfrowych, co zostanie wyjaśnione w trakcie zajęć. Proszę o otwarcie się na nowe środki wyrazu i twórcze myślenie.

2) Zaliczenie (na ocenę):

Ponieważ przedmiot jest nietypowy i wymaga systematycznej pracy indywidualnej oraz zespołowej moje wymagania wobec Państwa są konkretnie określone i w miarę możliwości obiektywne, a ich zlekceważenie będzie się wiązało z niezaliczeniem przedmiotu.

Państwa obowiązkiem jest:

 • cotygodniowe uczestnictwo w zajęciach (chyba, że zostanie ustalony inny porządek naszych spotkań) /możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

 • systematyczna i efektywna praca, która będzie przeze mnie monitorowana

 • widoczne zaangażowanie w projekt i wykazywanie inicjatywy

 • założenie bloga na wordpress.com oraz dzielenie się poprzez blog informacjami w zakresie analizowanego tematu

 • przygotowanie prezentacji i wygłoszenie odczytu z wybranego przez siebie zagadnienia związanego z mitologią słowiańską i przedstawienie jej do końca stycznia 2009 (terminy ustalone zostaną wcześniej) – przejrzysta forma, rzetelne przygotowanie i bibliografia

 • wykonanie przydzielonych zadań w trakcie realizacji projektu, konsultacje

Literatura:

 • Bellinger G. J. (2003). Leksykon mitologii. Mity ludów i narodów świata. Warszawa: Wydawnictwo Muza

 • Białczyński Cz. (2007). Mitologia słowiańska. Kraków: Fundacja Turleja

 • Brückner A. (1980). Mitologia słowiańska i polska. Warszawa: Wydawnictwo PWN

 • Czupkiewicz L. (2002). Pochodzenie i rasa Słowian. Wrocław: Wydawnictwo Nortom

 • Gieysztor A. (2007). Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo UW

 • Hensel. W. (1983). Archeologia żywa. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

 • Janion M. (2007). Niesamowita Słowiańszczyzna. Kraków: Wydawnictwo Literackie

 • Keller J. (1986). Zarys dziejów religii. Warszawa: Wydawnictwo Iskry

 • Kowalik A. (2004). Kosmologia dawnych Słowian: Prolegomena do teologii politycznej dawnych Słowian. Kraków: Wydawnictwo Nomos

 • Ławecki T., Sypek R., Turowska-Rawicz M. (2007). Warszawa: Słowianie. Mitologie świata. Rzeczpospolita S.A.

 • Praca zbiorowa. (2002). Mity świata. Warszawa: Świat Książki / Bertelsmann Media

 • Skrok Z. (2006). Słowiańska moc, czyli o niezwykłym wkroczeniu naszych przodków na europejską arenę. Warszawa: Wydawnictwo Iskry

 • Skurzyński P. (2007). Mity. Warszawa: Wydawnictwo Egmont

 • Strzelczyk J. (2007). Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Poznań: Wydawnictwo Rebis

 • Szyjewski A. (2003). Religia Słowian. Kraków: WAM

 • Witkowska A. (1980). Ja, głupi Słowianin. Kraków: Wydawnictwo Literackie

 • Internet: blogi studenckie, wiarygodne witryny internetowe

 • wystawy, spotkania, konferencje

Nasz partner: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: